Voor de vele watermolens in Twente en over de grens zie:

www.watermolenstwente.blogspot.com.

Hierbij wordt via blogs toeristische informatie gegeven, met vele foto's, over
de watermolens (al of niet met restaurant) en hun omgeving; ook worden er
vaak activiteiten weergegeven in de vorm van een korte wandeling,
fietsroute of autoroute.


"Wat baat et oe hele leven zeunig te ween um wat te hem'n
veur de tied da'j niks neudig bint!"