Huis van Bewaring Hotel
Marktstraat 7
7607 HC Almelo
vaste lijn 0546 - 85 22 06
Liesbeth 06 - 24 89 98 33
Uniek logeren achter slot en grendel!
"Twee heur op 'n kop is bitter weinig, n heur in de soep kan te vl wean!".