Familie Bollegraf
Boekelosestraat 155
7548 AS Usselo (Enschede)
06 1499 6220"Dom wean heendert nich 't wördt pas slim a-j 't zölf nich in de gaten hebt!"

Veel arrangementen en ook is hier een mooie, korte wandeling mogelijk!