Landgoed Schuilenburg
Schuilenburgerweg 54
7447 RP Hellendoorn
T 0548 - 68 17 82

"Dom wean heendert nich 't wördt pas slim a-j 't zölf nich in de gaten hebt!"High tea en andere aktiviteiten op de boot over de vernieuwde Regge! Zie o.a. varen op de Regge bij www.Schuilenburg.nl