"Keerls zegt van vrouwleu net wat ze wilt, mer vrouwleu doot met de keerls wat ze wilt"

"Iej bint pas oald as de keerskes meer kost as'n taarten"


"Wat leu versliet 'n moond eer as 'tgat"