Hotel Restaurant
"Bi 'j de Watermölle"
Watermolenweg 3
7481 VL Haaksbergen
053 5729250


"Iej könt oe pas joonk veulen a'j oald bint en dan is 't te laat!"


Tocht door Haaksbergerveen, Buurse, Haarmühle, Witte Veen en Buurserzand ongeveer 39 kmwww.watermolle.nl